Kristian Himmelstrup: Pio

Kristian Himmelstrup formår at indfange manden bag historien, det ægte menneske og de tanker og vilkår, der formede hans livsbane. Det er fascinerende læsning, og man sidder tilbage med en langt dybere forståelse af alt det, der ligger bag et menneskes valg og ansigt udadtil. Tingene er aldrig sort-hvide, og verden kan ikke opdeles i godt og ondt. Selvom et menneske måske har det skønneste ideal, er det ikke altid, at livet går så let.