Kazuo Ishiguro: A pale view of hills

Kazuo Ishiguro har sin egen stemme, sin egen tone, og en måde at beskrive karakterer på, der gør noget helt særligt. Karaktererne er lidt tilbagetrukne fra verden, virker lidt kyniske, måske ironisk distancerede fra andre mennesker. Samtidig har han en stemning, der gør, at du som læser konstant forventer det værste, som om noget forfærdeligt hele tiden lurer på næste side, en ondskab, eller måske nærmere en uafvigelig skæbne af den grumme slags.