Det med småt

Når kunden indgår en aftale med virksomheden, accepterer kunden samtidig disse betingelser.

Alle aftaler er bindende.

Ved aftale om en opgave bliver kunden og virksomheden enige om pris og deadline.
Inden opstart af opgaven alle tekstfiler sendes i Word og pr. mail til virksomheden.
Kunden skal sende alt tekstmateriale ved projektets start, og der kan ikke efterfølgende sendes ekstra materiale uden ekstra fakturering.

Virksomheden bruger Words redigeringsværktøjer, og det er kundens eget ansvar at kende disse. Redigeringen bliver foretaget, så alle ændringer kan ses, medmindre kunden ikke ønsker det.

En redigering er en sproglig gennemgang og forbedring, men ikke en endegyldig korrekturlæsning. Nogle fejl vil dog blive rettet, når de opdages. Som udgangspunkt er en korrekturlæsning den allersidste fase i et bogprojekt og er ikke inkluderet i redigering.

Når den færdige redigering af en tekst sendes til kunden, er det op til denne, hvor mange af rettelserne, der accepteres, og hvad der ellers i øvrigt gøres ved teksten herfra. Der gives gerne mindre forklaringer på rettelserne, hvis kunden har brug for dette.

Det er muligt efter en redigering at tilkøbe yderligere redigering til den samme tekst, hvis kunden har behov for det efter rettelserne eller nye tilføjelser.

Der er ingen returret på redigerede tekster eller feedback på tekst.

Virksomheden tilbyder kunden fuld fortrolighed og vil arkivere deres tekster på forsvarlig vis og kun internt. Virksomheden har tavshedspligt i forhold til indholdet af kundens tekster. Dette gælder også ved coaching på en idé.

Arbejdstiden er mandag-fredag kl. 9-15.

Al kommunikation foregår via mail. Telefonsamtale kun efter aftale.

Honoraret udregnes efter sværhedsgrad og antal sider. En side defineres som 300 ord.

Hvis en hasteopgave kræver arbejde udenfor normale arbejdstider, kommer der tillæg på 50 % på honoraret.

Ved større projekter kan betaling fordeles i rater. Dette aftales individuelt. Betaling sker forud for arbejdet.

Der fremsendes faktura til kunden, inden projektets begyndelse. Fakturaens betalingsfrist er 8 dage. Overskrides betalingsfristen er den 1. rykker gratis, mens der kommer gebyr på 2. rykker.

Kunden har 100 % ophavsret over den redigerede tekst, når fakturaen er betalt.

Det er kundens ansvar, at man ikke bryder nogle copyright-regler ved brug af andres tekster. Virksomheden vil gøre kunden opmærksom på dette, men fraskriver sig ethvert ansvar.

Virksomheden har ophavsret over egne onlineprodukter, blogindlæg, coachings og andre guides, og disse må ikke kopieres, deles eller bruges kommercielt af andre. Det er ikke tilladt at kopiere blogindlæg eller at bruge fotos til egen brug.

Det er tilladt at dele hjemmesidens blogindlæg eller sider på sociale medier eller lignende med korrekt reference.

Kunden kan afmelde en aftale om personligt møde eller samtale inden 24 timer uden beregning. Senere aflysninger end dette eller udeblivelse koster 500,- kr.
Hvis kunden afbryder en opgave om redigering eller feedback, der allerede er opstartet, afregnes det brugte beløb med timeprisen 500,- kr.

Virksomheden kan ikke garantere, at et bogmanuskript efter redigering vil blive godkendt til udgivelse hos et forlag.