Leonard Cohen: The flame

Selve værket er en samling af digte, sangtekster og noter fra hele Cohens liv inddelt i tre sektioner. Han arbejdede så hurtigt, han kunne, for at gøre samlingen færdig og efterlod klare instruktioner i det tilfælde, at han ikke skulle nå det. Historien uanset, så er teksterne fuldgyldige Cohen-værker. Han arbejder med følelser på så dybt et niveau, at alt er levende i dem. Hans evne til at trække verden ind i en sætning er uforlignelig. Det menneskelige, det guddommelige, higen, søgen, brænden og død er eviggyldige emner, og han fanger dem ind, efterlader deres aftryk på sine sider og slipper dem atter fri. 

Cheetos and lost souls/Osterejer og fortabte sjæle

Against this darkness; it is but a lost soul, an anyone and everyone who got lost out there, and we take each others hands, and we speak it, we tweet it, we post it, we stand together, we stand close to those who lost, those who grieve, and we know it, we believe it, we speak it even as we cry, knowing we must hold on, we must hold fast, we speak it: #jesuishumanity

Cleaning, divorces and suicides

It's quite normal that the kids wake up at 5:30 - 6 am. It's also quite normal that they are wild and energetic from the moment they open their eyes. Today as well. We have a morning routine for getting everyone ready, oatmeal, fresh clothes, boxed lunches and teeth brushing, then out the door, an… Læs mere Cleaning, divorces and suicides

There's this thing about life. Sometimes it's overwhelming, sometimes underwhelming. Either way, you just keep going because there's nothing else to do. When I was younger, a teenager, I used to dream about stopping. I was never a happy teenager. I remember this feeling, these dreams, of just quitting, giving up. I wasn't suicidal -… Læs mere